Môžu byť mobilné domy kolaudovateľné?

Mobilné domy sa využívajú stále častejšie, napriek tomu ich mnohí stále nevnímajú ako plnohodnotný príbytok. Skutočnosť je ale trochu iná. Veľa z nich je vyvedených tak, že ich je možné rovno kolaudovať k trvalému bývaniu. A ak aj zatiaľ nie, stačí vykonať len niekoľko stavebných úprav.

Mať vlastné trvalé bývanie a opustiť život v podnájme je pravdepodobne snom väčšiny ľudí. Ešte pred pár rokmi si ale len málokto trúfol žiť v chate, vlastnej maringotke, karavane alebo mobilnom dome. S podobnými kolóniami s "pohyblivým" obydlím sme sa stretávali zväčša v Amerike. Dnes ale mobilné domy pokročili natoľko, že sa od klasického bývania vlastne príliš nelíšia – a to ako zvnútra, tak aj zvonka. Tejto téme sme sa na našom blogu venovali hneď niekoľkokrát. Teraz sa zameriame na ďalšiu stránku veci – kolaudovateľnosť mobilných domov. Môžete totiž naraziť na spojenie "plne kolaudovateľný mobilný dom". Čo si pod tým predstaviť?

Čo kolaudácia zahŕňa?

S pojmom kolaudácia ste sa už určite stretli. Ak ste si ale zatiaľ neobstarávali vlastný dom, máte možno len veľmi skreslenú predstavu. Každá stavba by po svojom dokončení (prípadne po dokončení rekonštrukcie) mala prejsť kolaudáciou, ktorá potvrdí, že novú stavbu je možné bezpečne užívať. Potom nasleduje pridelenie čísla popisného. Od roku 2018 sa stavebný zákon týkajúci sa kolaudácií (čiže povolení užívania stavieb) zmenil. Vo väčšine prípadoch už nie je nevyhnutná – napríklad v prípade rodinných domov, ktoré slúžia k trvalému bývaniu (tzn., že viac ako polovica podlahovej plochy domu zodpovedá potrebám trvalého bývania) či ostatných stavieb.

Týka sa hlavne rodinných domov, kde sa nedajú ovplyvniť ich vlastnosti (developerské projekty, prestavby kultúrnych pamiatok a podobne). Kolaudovateľná ale nemusí byť len klasická murovaná stavba – rovnako dobre môže ísť o modulový dom alebo mobilheim.

Ako sa kolauduje mobilný dom?

Plne kolaudovateľný mobilný dom znamená v podstate len to, že domček splňuje podmienky pre skolaudovanie – umiestite ho na svoj pozemok, necháte skolaudovať a získate číslo popisné, takže v domčeku môžete trvalo bývať. Záleží ale na konkrétnej obci a stavebnom úrade a na tom, ako na túto alternatívu nazerá. Mobilný dom však môže byť označený ako číslom popisným, tak aj evidenčným – podľa účelu stavby.

Domček sa musí zhodovať s požiadavkami na bývanie

Vo väčšine prípadoch bohužiaľ číslo popisné nedostanete. Domy totiž často podmienky pre kolaudáciu nesplňujú – či už kvôli nedostatočnej výške alebo vybaveniu. Existujú teda dve možnosti – buď si priamo zaobstarať nový mobilheim, ktorý je vedený ako „plne kolaudovateľný“, alebo si zadovážiť bazarový domček, ktorý k tomuto účelu prestaviate.

Druhá možnosť vás vyjde lacnejšie. Bude ale samozrejme treba vykonať stavebné úpravy (ako je zvýšenie stropu na minimálnu výšku 2,5 m, dodatočné zateplenie či zväčšenie podlahovej plochy miestností), splniť požiarne, statické aj technické normy a aj všetky požiadavky na hygienu a bezpečnosť. Len čo bude prestavba hotová, musíte domček nechať skolaudovať úplne rovnako ako bežnú stavbu. Pokiaľ však túžite len po príležitostnej chate, legislatívnymi procesmi sa zaoberať nemusíte – bude vám stačiť územný súhlas.