Mobilné domy a stavebné povolenie - ako to je?

Aktualizované v júli 2023: Premýšľate nad tým, že si zaobstaráte mobilný dom a riešite ako je to s mobilným domom a stavebným povolením. My Vám v tom urobíme jasno...

Mobilné domy predstavujú atraktívnu kombináciu komfortného bývania, nízkych obstarávacích nákladov a mobilného útočiska. Koho by nelákala predstava postaviť si plne vybavený príbytok pri rieke alebo letný domček na záhrade?

Záujemcov o mobilné bývanie napriek tomu trápi rad otáznikov. Komu mám hlásiť, že budem dom na parcelu umiestňovať? Budem musieť vyplniť nejaké dokumenty? Medzi týmito a množstvom ďalších ale vyvstáva otázka najnaliehavejšia: ako je to vlastne so stavebným povolením?

Stavba či výrobok plniaci funkciu stavby?

Akou optikou česká legislatíva na mobilné domy nazerá? Úradnícke pojmoslovie bežne operuje s dvoma termínmi – stavbou a výrobkom plniacim funkciu stavby. Rozdiel medzi hmotnou podstatou oboch výrazov leží v mieste vzniku objektu. Kým stavba rastie bezprostredne na stavenisku, výrobok nadobúda kontúr vo výrobnej hale.

Aby v právnej rovine nedochádzalo k nezhodám, bola novelou č. 350/2012 Sb., ktorá mení zákon č. 183/2006 Sb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rozšírená definícia pojmu "stavba" o ustanovenie "za stavbu sa považuje tiež výrobok plniaci funkciu stavby." Nová formulácia tak hovorí jasne. Či už objekt vznikol stavebnou či montážnou konštrukciou bez ohľadu na technické vyhotovenie či použité materiály, v prípade záujmu o mobilné bývanie sa návšteve v kancelárii stavebného úradu nevyhnete.

A kam sa obrátiť?

O umiestnenie mobilného domu rozhoduje stavebný úrad na základe §90 stavebného zákona. Aby celý proces prebehol k obojstrannej spokojnosti, budete musieť splniť niekoľko podmienok. Nie je ale dôvod obávať sa zložitých administratívnych kľučiek. Ak bude váš navrhovaný zámer v súlade s cieľmi územného plánovania, charakterom územia a miestnou infraštruktúrou, nebudú úradníci realizácii brániť a bez zbytočných prieťahov vám udelia územný súhlas.

Tento terminus technicus je v podstate zjednodušenou procedúrou územného konania, ktorá sa udeľuje v prípade prostejších stavieb. Pre záujemcov o mobilheimy sa jedná o pozitívnu správu, ktorá šetrí čas aj peniaze, ktoré by v prípade bežnej stavby či montovaných domov museli investovať do drahej projektovej dokumentácie.

Podanie žiadosti

Predpokladom k zisku územného súhlasu je predloženie žiadosti o jeho vydanie, oficiálne titulovanej ako oznámenie o zámere v územiu, na príslušnom pracovisku stavebného úradu. S vyplneným formulárom si ale nevystačíte. Aby bolo podanie kompletné, je nevyhnutné doložiť vlastnícke právo k pozemku alebo iný doklad, z ktorého vyplýva povolenie umiestniť stavbu na danej parcele.

Ďalej budete potrebovať základnú dokumentáciu zahŕňajúcu pôdorysné usporiadanie objektu a plán jeho lokácie na pozemku, a v neposlednom rade vyjadrení majiteľov verejnej technickej a dopravnej infraštruktúry.

Ak máte v pláne postaviť objekt bližšie ako 2 metre od hranice parcely, nezaobídete sa navyše bez súhlasu vlastníkov susediacich pozemkov. Potom nezostáva nič iné, než počkať 30 dní, ktoré má stavebný úrad zo zákona na vybavenie žiadosti. Jedná sa ale o jedinú cestu, ako si mobilný dom legálne postaviť. Ak sa chcete vyhnúť neskorším komplikáciám súvisiacim so stavbou "načierno", bez územného súhlasu sa skrátka nezaobídete.

Mám územný súhlas. Čo ďalej?

Výhodu mobilného domu oceníte aj vo chvíli, keď celá agenda úspešne speje do finále. Akonáhle dostanete informáciu o schváleniu žiadosti, máte prakticky hotovo. Stavba mobilheimu totiž na rozdiel od klasického domu nepodlieha kolaudácii a rovnako tak nie je potrebné nechať objekt zaevidovať na katastrálnom úrade.

Podľa ustanovení zákona č. 344/1992 Sb. sa do katastra nehnuteľností zapisujú iba tie budovy, ktoré sú spojené so zemou pevným základom. Mobilné domy sú tak z obliga a v okamihu, keď držíte v ruke územný súhlas, môžete bez obáv začať samotnú realizáciu. A tá trvá obvykle len niekoľko málo dní, ako sme si my sami overili.

Čo povedať na záver

A aký je teda záver? Pre postavenie mobilného domu potrebujete jeden z 3 dokumentov:

  • Územný súhlas
  • Územné rozhodnutie
  • Verejnoprávnu zmluvu, ktorá územné rozhodnutie nahrádza