Stavebné povolenie, ohlásenie alebo územný súhlas? Čo potrebujete pre usadenie mobilheimu

Aktualizované v júli 2023: Láka vás kúpa mobilného domu, ale stále si nie ste istí, aké papierovanie to zahŕňa, a najmä ktoré povolenie si musíte pred jeho postavením na vlastnom pozemku zaobstarať? Pomôžeme vám urobiť si raz a navždy jasno v pojmoch stavebné povolenie, ohláška a územný súhlas, a poradíme vám, ktorý z týchto dokumentov budete potrebovať, len čo vám váš nový mobilheim začne hovoriť pane.

Stavebné povolenie potrebovať nebudete

Ak si kupujete mobilný dom, stavebné povolenie môžete úplne pustiť z hlavy. Potrebovali by ste ho len v prípade stavby či rekonštrukcie domu, pri ktorej sú nutné zásahy do nosných konštrukcií (napríklad búranie nosných stien), prípadne inak prekračujúce podmienky pre ohlásenie stavby. Pokiaľ však plánujete stavať, rekonštruovať, prehlbovať alebo rozširovať napr. studňu spadajúcu pod vodný zákon č. 254/2001 Z. z., budete sa musieť pre stavebné povolenie vypraviť.

Stavebné povolenie sa ďalej vzťahuje na bazény a skleníky nad 40 m² zastavanej plochy, oporné steny nad 1 m výšky a najmä stavby k bývaniu a rekreácii nad 150 m² zastavanej plochy s jedným alebo viacerými podzemnými podlažiami nad 3 m hĺbky alebo viac než dvomi nadzemnými podlažiami a podkrovím.

Ohlásenie stavby ako malé stavebné povolenie

Ohlásenie stavby, čiže ohláška, nie je ničím iným než menej zložitým stavebným povolením. Pod ohlášku spadajú všetky stavby, ktoré nedosahujú limity pre stavebné povolenie, takže najmä stavby pre bývanie a rekreáciu s jedným podzemným podlažím do hĺbky 3 m a najviac dvomi nadzemnými podlažiami a podkrovím, prístavby a nadstavby rodinných domov, stavebné úpravy pre zmeny v užívaní časti stavby a nie je vyžadované posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Ďalej môžete na ohlášku stavať oporné steny do výšky 1 m alebo robiť terénne úpravy. Ani toto povolenie väčšinou pri zadovážení si mobilného domu nepotrebujete.

Mobilheim = územný súhlas

So zakúpením mobilheimu vás v 99 percentách prípadov čaká vybavovanie územného súhlasu. Váš nový mobilný dom totiž plní funkciu stavby, a ako taký musí získať patričné povolenia od stavebného úradu.

Čo vás čaká?

  1. Na úrade podáte oznámenie o zámere v území, čím ohlásite zámer umiestniť na svoj pozemok mobilný dom.
  2. K nemu priložíte doklad o vlastníctve daného pozemku, stanoviská vlastníkov technickej a dopravnej infraštruktúry. Výrobca alebo dodávateľ mobilheimu by vám mal dodať potvrdenie o splňovaní technických noriem a zjednodušenú technickú dokumentáciu mobilného domu.
  3. Do tridsiatich dní od podania o zámere by mal stavebný úrad rozhodnúť o svojom stanovisku a vydaní či nevydaní stavebného súhlasu.

Už máte všetko naštudované a chýba vám len vlastný mobilný dom? Aj s tým vám môžeme pomôcť. Stačí nás kontaktovať.